EVROPSKI I SVJETSKI PROGRAMI REDOVNIH MAMOGRAFSKIH PREGLEDA SPREČAVAJU VELIKI BROJ SMRTNOSTI OD KARCINOMA DOJKE
Evropski odabirni (pozivni) programi mamografskih pregleda žena sprečavaju veliki broj smrtnih slučajeva žena oboljelih od karcinoma dojke.


Poslije analize podataka evropskih screening programa urađenih sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća (programi zaštite zdravlja žena na osnovu poziva žena određenih životnih dobi na mamografiju), ustanovljeno je smanjenje smrtnosti od karcinoma dojke u opsegu od 25 do 31% pozvanih žena. Procenat smanjenja smrtnosti je znatno veći za žene koje su se odazvale pozivu za mamografiju i koje su poslije imale odgovarajuće naknadne preglede (praćenje pacijenata), i kreće se od 38 do 48% mamografski pregledanih žena. 


Mnoge kontroverze koje se vežu za mamografiju i odgovarajućih pozivnih pregleda (screening programmes) proizvod su neodgovarajućih metodoloških pristupa koji nisu sposobni da uoče prave efekte mamografskih (i drugih) redovnih pregleda. 


Tako, rezultati ove prve sveobuhvatne analize evropskih pozivnih mamografskih pregleda pokazuju da se na svakih 1000 mamografski pregledanih žena svake dvije godine, starosne dobi od 50 do 69 godina, spasi osam života, a četiri slučaja budu pogrešno pozitivna (pogrešno dijagnosticiran karcinom dojke). Evropski programi pozivnih mamografskih pregleda spriječili su veliki broj smrtnosti žena oboljelih od karcinoma dojke, jer su karcinomi pronađeni u ranoj fazi razvoja, gdje se u najvećem broju slučajeva očekuje povoljan ishod za pacijentice. Koristi od redovnih mamografskih pregleda mnogo su veće od eventualnih šteta, a koje se ogledaju u otkrivanju karcinomskih ćelija koje nikada neće pokazati kliničku sliku (Izvor: Journal of Medical Screening; Mireille Broeders, Department of Epidemiology, Biostatistics and HTA, Radboud University Nijmegen Medical Centre, National Expert and Training Centre for Breast Cancer Screening, Nijmegen, The Netherlands, PO Box 9101, 6500 HB Nijmegen, The Netherlands).

Ovakvi programi redovnih mamografskih pregleda za populaciju žena određene životne dobi (i osoba koje su u bliskom srodstvu s osobama kod kojih se pojavila klinička slika karcinoma dojki) treba postati praksa i u BiH, kako bi se postigli određeni ciljevi, koji su već zacrtani u mnogim zemljama evropske unije. U tom smislu, treba povećati svjesnost žena o potrebi redovnih pregleda i jasno im objasniti činjenice za i protiv redovnih mamografskih pregleda.

Puni tekst članka možete preuzeti na linku u nastavku:

0 0