Prim. Dr. med. Amila Halilčević, radiolog

T: + 387 61 733 100
E: ordinacija.halilcevic@gmail.com
Slika 48
OSOBNI SAŽETAK
Liječnik u kojeg se ima povjerenja, fokusiran na pacijenta, s dugogodišnjim iskustvom služenja pacijenata uspješnom i učinkovitom dijagnozom, uspješnim vođenjem pacijenta u postoperativnom periodu, pomažući pacijentu u dijelu života obilježenog bolešću. Prirodna i brižljiva u komunikaciji s pacijentima i otvorena ka kolegama drugih specijalnosti.

AKADEMSKE KVALIFIKACIJE
Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1986. godine. Položila stručni ispit 1987. godine. Specijalizirala radiologiju 2001. godine. Završila subspecijalističke edukacije i istraživanja na Klinici za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra u Ljubljani, R Slovenija i Kliničkom centru u Zagrebu, R Hrvatska.

DRUGE EDUKACIJE
 • Tuzla, Univerzitetsko-klinički centar u Tuzli, 1998. godine, postdiplomski međunarodni tečaj ultrazvuka (UZ) abdomena.
 • Zagreb, R Hrvatska, 2001. godine, KBC Zagreb, postdiplomski tečaj UZ dojki i abdomena.
 • Ljubljana, R Slovenija, septembar-decembar, 2002. godine, maja 2003. godine – Univerzitetsko-klinički centar u Ljubljani, Onkološki institut, odjeljenje za radiologiju, razvijanje metoda dijagnoze bolesti dojki kroz UZ, mamografiju, punkcije, biopsije i magnetsku rezonanciju, gdje je aplicirala specifične metode dijagnoze na njihovim redovnim pacijentima. U isto vrijeme, na Univerzitetsko-kliničkom centru u Ljubljani radi na kontroli kvaliteta mamografskih procedura i snimaka, upoređujući analogne i digitalne slike, utvrđujući prednosti i nedostatke jednih i drugih.
 • Thessaloniki, Grčka, 2008. godine, dijagnoza karcinoma dojki pomoću mamografije.
 • Sremska Kamenica, R Srbija, 2011. godine završava jednomjesečni postdiplomski studij o dijagnozi karcinoma dojki koristeći magnetsku rezonanciju.
 • Sarajevo, seminar za radiologe, 27. i 28. februara 2012. godine pri KCUS-u, a u organizaciji Italijanske kooperacije za razvoj Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini, projekat "Prevencija i rano otkrivanje raka dojke".
 • Banja Luka, Međunarodni Radiološki Kurs - IRCBL 2012 - 24. - 26. maj 2012.
 • 2013, Sarajevo-napredni kurs MRI dijagnostike 1.5-3 T
 • 2013, Salzburg-napredni kurs UZ dijagnostike dojke, 12.-13. decembar.
 • 2014, 2. Škola Muskuloskeletnog Ultrazvuka, Sarajevo, Novembra, 10.-14.
 • 2015, Zagreb, Galen-ov napredni kurs dijagnostike specifičnih bolesti kod žena.
 • 2016, Sremska Kamenica, R Srbija, Breast imaging and interventional procedures, 19.-21. maj 2016.
 • 2017, Sremska Kamenica, R Srbija, 1. srpski senološki kongres, 31. mart-1. april 2017.
 • 2018, Beograd, R Srbija, Laszlo Tabars ”Detection and Diagnosis of Breast Diseases Using the Multimodality Approach“ course
 • 2019, Opatija, R Hrvatska, "Breast pathology with radiological correlation, Masterclass in modern interdisciplinary approach in diagnosing breast diseases", 17.-19. oktobar
KARIJERA
U Domu zdravlja u Brčkom počinje raditi 1986. godine. Od 1987. godine počinje raditi u Domu zdravlja u Tuzli do 1991. godine, gdje obavlja niz dužnosti kao ljekar opće prakse u domovima zdravlja na tuzlanskom kantonu, kroz opću službu, službu školske medicine i službu medicine rada. U periodu 1994. do 1998. godine radi u Međunarodnom crvenom križu (ICRC) na polju medicinske pomoći. Na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli radi od 1998. godine do 2003. godine. Tu je i specijalizirala radiologiju 2001. godine. Od 2003. godine do 2012. godine radi kao šef radiologije u Domu zdravlja u Tuzli. Od aprila mjeseca 2012. godine osniva i vodi vlastitu specijalističku ordinaciju ultrazvučne i radiološke dijagnostike.

PROFESIONALNO ISKUSTVO
Radi na polju dijagnoze bolesti dojki i s tim u vezi utjecajnih faktora na karcinom dojki, te metastatskih stanja uzrokovanih primarno karcinomom dojki. Takođe, radi na polju dijagnoze bolesti štitnjače i abdomena. Znanja na tim poljima skupljala i razvijala na različitim domaćim i stranim institucijama.

Radi na polju podizanja svijesti stanovništva o brizi za zdravlje i potrebi redovnih pregleda. Pokreće, organizira i radi na unapređenju zaštite zdravlja stanovništva, posebno ženske populacije. Kroz te aktivnosti posebno je radila na osnivanju Centra za bolesti dojki, Doma zdravlja u Tuzli, te projekta u Inovaciji i poboljšanja u metodologiji pružanja zdravstvenih usluga kroz kompletiranje pružanja usluga ženama oboljelih od karcinoma dojki (međunarodna agencija za razvoj IDA). U tom kontekstu radila je na promociji algoritma pretraga žena sa simptomatskom bolesti dojki kroz dijagnostički pristup „trodjelne dijagnostike“.

Pokreće i aktivno učestvuje na donatorskim akcijama, tribinama, okruglim stolovima i drugim medijima na podizanju svijesti žena o karcinomu dojki. Piše brošure i materijale potrebne za takve vrste skupova. Takođe, drži niz predavanja na temu bolesti dojki u tuzlanskom kantonu, te rezultate stanja u BiH prezentira na međunarodnim skupovima. Uspostavila je vezu Doma zdravlja u Tuzli sa nevladinim organizacijama oko promoviranja svjesnosti o bolesti dojki. Uspostavila je odjeljenje mamografije u Domu zdravlja u Gračanici, gdje je četiri godine radila na suzbijanju težih posljedica karcinoma dojki.

Aktivno učestvuje na kongresima radiologa u BiH i Evropi.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA
 • Član je asocijacije radiologa BiH, Evropske asocijacije radiologa i senologa, član osnivačke skupštine senologa BiH.
0 0