Novosti

Slika
Elastografija je neinvazivna metoda koja nam omogućava bolju diferencijaciju promjena u dojkama. Bazira se na činjenici da je bitna razlika u mehaničkim svojstvima benignih i malignih lezija, dakle procjenjuje se elastičnost fokusirane lezije (što nije moguće običnim ultrazvukom). Elastografija se pokazala kao najspecifičnija metoda u diferen...

Testiranje na BRCA štetne mutacije

U našoj ordinaciji možete uraditi testiranje na BRCA štetne mutacije, i na taj način dobiti jasniju sliku o Vašem zdravlju, ali i zdravlju Vašeg potomstva

03.03.2017 11:05
Slika
BRCA1 i BRCA2 su geni koji proizvode tumor supresorske proteine. Ovi proteini pomažu reparaciju DNA, i na taj način osiguravaju stabilnost ćelijskog genetskog materijala. Kada god je jedan od ovih gena mutiran ili promijenjen, na način da više ne može adekvatno obavljati svoju funkciju, oštećenja DNA neće biti pravilno korigovana. Kao rezultat toga mož...
0 0