NOVO! RTG DIJAGNOSTIKA

 

Slika

Kabinet za RTG dijagnostiku naše Ordinacije je opremljen savremenim RTG aparatom koji zadovoljava sve potrebe i standarde RTG snimanja I dijagnostike uz maksimalnu zaštitu pacijenta.
Procedura pripreme za snimanje kao i samo snimanje traje nekoliko minuta i potpuno je bezbolna.
RTG dijagnostika pomaže u postavljanju dijagnoze bolesti koštano- zglobnog sistema, oboljenja pluća i srca, bubrega i urinarnog sistema.
U našoj ordinaciji možete uraditi sljedeće RTG pretrage uz očitavanje istih:

RTG PARANAZALNIH SINUSA
RTG PLUĆA
RTG ABDOMENA (NATIVNO)
RTG UROTRAKTA (NATIVNO)
RTG CIJELE KIČME, CERVIKALNE (VRATNE) KIČME, TORAKALNE (PRSNE) KIČME, LUMBO SAKRALNE (SLABINSKO TRTIČNE) KIČME
RTG KRANIJUMA (LOBANJE)
RTG KLJUČNE KOSTI
RTG RAMENA
RTG NADLAKTICA
RTG LAKTOVA
RTG PODLAKTICA
RTG ŠAKA
RTG SAKROILIJAČNIH ZGLOBOVA
RTG SAKRUMA (TRTIČNE KOSTI)
RTG ZDJELICE
RTG OBA KUKA
RTG NATKOLJENICA
RTG KOLJENA
RTG POTKOLJENICA
RTG SKOČNIH ZGLOBOVA
RTG STOPALA
RTG PRSNE KOSTI


0 0